Zaštita građevinske jame podzemne garaže VIPNET na Žitnjaku

Za potrebe izgradnje podzemne garaže poslovnog objekta VIPnet na Žitnjaku u Zagrebu, izvedeni su geotehnički istražni radovi te je izrađen projekt zaštite građevinske jame dubine do 12 m. U sklopu izvedbe proveden je stručni nadzor nad radovima zaštite građevinske jame i temeljenja.

 

U sklopu kompleksa VIPneta na Žitnjaku, planirana je izgradnja podzemne garaže na tri etaže pod zemljom, tlocrtne površine 90×33 m. Dno građevne jame je ispod razine podzemne vode, te je projektom bilo potrebno osigurati stabilnost iskopa i rad u suhom.

 

Dubina iskopa za tri etaže podzemne garaže daje prosječnu dubinu građevne jame od 9,20 m. Osnovni problem je predstavljalo temeljno tlo na lokaciji koje se sastoji od šljunaka do većih dubina, tako da su se mogli očekivati veliki dotoci podzemne vode u građevinsku jamu .Osim toga potrebno je bilo osigurati stabilnost postojećeg objekta u vlasništvu investitora koji je plitko temeljen, a nalazi se na udaljenosti ~10,0 m od planiranog objekta podzemne garaže.

 

Konstrukcija zaštite građevinske jame izvedena je kombinacijom dvije različite tehnologije, čeličnih I profila i čeličnog žmurja. Prvo su u suhom dijelu tla izvedeni zabijani I profili dužine 6 m zabijani na osnom razmaku 0,50 m i međusobno povezani naglavnom gredom. To je izvedeno po obodu građevinske jame na sjeverozapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj strani budućeg objekta.

 

Usporedo sa iskopom na predviđenim dubinama ugrađena su štapna sidra. Na dubini 5,0 m. izvedena je konstrukcija od čeličnog  žmurja duljine 10 m koja se sa čeličnim I profilima povezuje naglavno-sidrenom gredom. 

 

Osiguranje rada u suhom ostvareno je ugradnjom vodonepropusne obodne konstrukcije od žmurja koja je zadirala 6,0 m ispod dna građevne jame. Time je produžen put vodi, te su ostvareni manji dotoci u građevinsku jamu.

 

Građevinska jama je podijeljena na 3 odvojene sekcije. Sekcije su podijeljene pregradnim žmurjem, te su crpene bunarima postavljenim ispod dna građevinske jame. Na taj je način snižena razina vode u građevnoj jami dostatno za rad u suhom.

 

Sa radovima na iskopu i otvaranjem građevinske jame započelo se u prosincu 2003. što je dovelo radove u jami u nepovoljni, zimski period. Također, završni iskopi i rad na najnižim etažama (-3) je tim planom doveden u veljaču i ožujak kada je nastupilo topljenje snijega i značajni porast nivoa podzemne vode.

 

Podzemna voda se sa prosječnih nivoa u roku 15 dana podigla za preko 2 m (ukupno oko 4 m od dna građevinske jame) i na dulji period od dva mjeseca zadržala na toj razini.

 

Građevinska jama je prema projektnim uvjetima potopljena do snižavanja razina podzemne vode na nivoe sa kojih je bio moguć nastavak radova.

 

Radovi na izvedbi temeljne ploče nastavljeni su u lipnju 2004. te je izvedba temeljne ploče objekta dovršena do rujna 2004. godine.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj