Uređenje vodnog režima sliva Ođenica

Izrađeni su idejni, glavni i izvedbeni projekti za objekte:

  • Akumulacija Razbojište
  • Akumulacija Ribnjak
  • Uređenje ribnjaka
  • Centralna građevina za ribiče
  • Natjecateljska staza, mostovi i molovi
  • Zgrade sanitarija, nadstrešnica za izletnike i parkiralište
  • Pristupna cesta objektima

   

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj