Vizija, misija i strategija

VIZIJA, MISIJA I STRATEGIJA

VIZIJA
je da u uvjetima zdrave konkurencije bude prepoznata i odabrana od strane regionalnog tržišta kao pouzdana, kvalitetna i efikasna tvrtka u pružanju usluga istražnih radova, projektiranja, nadzora i tehničkih pregleda u području geotehnike, hidrotehnike i prometnica.

MISIJA TVRTKE
je da bude profitabilna uz uvjet ispunjenja zahtjeva i potreba naručitelja, svojih zaposlenika, društvene zajednice i vlasnika društva.

STRATEGIJA TVRTKE
je da svojom politikom poslovanja u skladu s raspoloživim resursima i stalnim razvojem ostvari viziju i misiju, provođenjem slijedećih taktičkih ciljeva:

 • primjena internih postupka rada usklađenih s zakonskom regulativom, standardima i drugim pravilima struke prema kodeksu strukovne etike Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
 • stalna kontrola i analiza kvalitete rada,
 • prema važnosti poticati, pokretati i provoditi razvojne projekte, primjenjivati njihove rezultate u svakodnevnom radu te ih ponuditi tržištu kao komercijalnu uslugu i/ili proizvod
 • politikom obuke zaposlenika osigurati stalno stručno usavršavanje,
 • poticati, prepoznavati i nagrađivati poduzetnost i inovativnost zaposlenika,
 • promicati sudjelovanje zaposlenika u strukovnim društvima i na stručnim skupovima,
 • politikom zapošljavanja osigurati stalan trend rasta, prijenos iskustva i znanja, te primjenu provjerenih novih tehnoloških dostignuća,
 • podržavati društveno korisne aktivnosti neprofitnih organizacija,
 • očuvanje certifikata tvrtke prema ISO 9001 i akreditacije laboratorija prema ISO 17025
 • politika zaštite na radu je sastavni dio politike društva
 • politika očuvanja okoliša jedan je od prioriteta projektantskog tima pri odabiru tehničkih riješenja

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava