Certifikati

CERTIFIKATI

  • 2003. godine Geokon-Zagreb d.o.o uvodi sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000 za područje djelatnosti projektiranja i nadzora,
  • 02.2004. Geokon-Zagreb d.o.o. je uspješno certificiran prema normi ISO 9001:2000 za djelatnost projektiranje i nadzor
  • 26.05.2006. Geokon-Zagreb d.d. je uspješno akreditirao laboratorij za ispitivanja tla i građevnih proizvoda prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2005
  • 06.2012. Geokon-Zagreb d.d. uvodi sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 za geotehnička istraživanja i ispitivanja, projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u građevinarstvu (16.07.2015. Geokon-Zagreb d.d. je certifikat je uspješno obnovljen)
  • 08.2013. Certifikat upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 14001:2004 za djelatnosti geotehnička istraživanja, projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u građevinarstvu
  • 08.2013. Certifikat OHSAS 18001:2007 za djelatnosti geotehnička istraživanja, projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u građevinarstvu
  • 02.2013. Certifikacijsko rješenje o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – hidrogeološka istraživanja
  • 03.2015. Suglasnost Ministarstava zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća, praćenje stanja okoliša)
  • 04.2015. Suglasnost Ministarstava zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša, izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša)
  • 07.2016. Geokon-Zagreb d.o.o. je uspješno akreditirao laboratorij za ispitivanja tla i građevnih proizvoda prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava