Tehnička promatranja

U sklopu naše djelatnosti vršimo izrade studijsko-projektne dokumentacije za kompletno tehničko promatranje i kontrolu složenih hidrotehničkih građevina (brane, akumulacije, nasipi, obaloutvrde) i geotehničkih elemenata svih građevina i zahvata (temelji, potporne i zaštitne konstrukcije, sanacije klizišta, stabilizirano i poboljšano tlo).

 • Izradu kompleksnih programa za ocjenjivanje sigurnosti građevina
 • Ugradnju instrumenata za praćenje za vrijeme građenja i u izgrađenim građevinama
 • Redovne vizualne preglede, mjerenja i tehnička promatranja sa obradom mjernih podataka
 • Izradu izvještaja o svim aktivnostima na tehničkom promatranju,
 • Izradu dnevnika za velike brane
 • Izradu elaborata kategorizacije nasipa
 • Vertikalni inklinometar Digitilt Inclinometer Probe, Slope Indicator Company – Seattle, WA USA
 • Sonda tip NMGD, GLOTZL Baumeβtechnik mbH, sa mjernom opremom SOLEXPERTS AG
 • Horizontalni inklinometar, Sonda tip NMGH, GLOTZL Baumeβtechnik mbH, sa mjernom opremom SOLEXPERTS AG
 • Deformetar, Sonda broj 231013,003, SOLEXPERTS AG. Obrada mjernih podataka Trical4 kompjuterskim programom i ugradnja instalacijskih cijevi
 • Klinometarsko postolje, model OSCLTP14B00, SISGEO s.r.l.
 • Mjerenje kutova zaokreta na klinometarskim postoljima prijenosnim digitalnim tiltmetrom, OSCLIN14500, SISGEO s.r.l.
 • Mjerenje razine podzemne vode, Model C1120030 (dužine 30 m) i Model C1120050 (dužine 50 m), SISGEO s.r.l.