Stručni i tehnološki nadzor izgradnje dionice državne ceste D8 Sv. Kuzam Križišće

Dionica državne ceste Sveti Kuzam-Križišće zamjenjuje postojeću Jadransku turističku cestu kroz Bakarski zaljev i općinu Kostrena te obilazi urbana područja istočnog dijela grada Rijeke i to Kostrenu, Bakar, Bakarac, Kraljevicu i Šmriku. 

 

Trasa dionice nalazi se sjeverno od postojeće državne ceste D8 ( tzv. „Jadranska magistrala“ ) uzduž cijele sjeverne strane Bakarskog zaljeva do mjesta Hreljin od st- 6+355 – st. 15+802,39 ukupne duljine » 9,445 km. Cesta ima tehničke elemente koji zadovoljavaju projektnu brzinu od Vp=100 km/h.

 

Značajniji objekti su: vijadukt Tabor dužinu Lsr.=320 m, .čvor Hreljin, tunel Burlica dužine oko 750 m, vijadukt Kuk dužine oko 345 m, vijadukt Sveta Trojica dužine: lijevo 199 m, desno 279 m, vijadukt Križišće dužine 239 m, zid od armiranog tla od km 13+358,9 do km 13+732, gabionski zid od km 14+500, dužine 388 m.

 

Trasa ove dionice državne ceste D8 (obilaznice) projektirana je najvećim dijelom na terenima izgrađenim od karbonatnih stijena (vapnenci i dolomiti), te manjim dijelom na naslagama fliša, siltita, lapora i pješčenjaka. 

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj