Stručni i tehnološki nadzor izgradnje brane Rudarska Gradna

Funkcija retencije je zaštita od velikih voda i poplava u donjem toku potoka Gradne, posebno na kritičnoj dionici prolaza kroz izgrađeni centar Samobora. 

 

Brana Rudarska Gradna je zonirana sa nizvodnom potpornom zonom koja će biti izvedena jalovinom iz kamenoloma. Na ovako izvedenu potpornu zonu postavlja se vodonepropusna bentonitna membrana. Bentonitna membrana sidri se u sidreni rov na kruni brane i glineni klin u nožici potporne zone brane. Ovaj glineni klin proteže se cijelom dužinom ovog dijela brane u dolini i na bokovima. Osim funkcije sidrenja bentonitne membrane ovaj klin ima i zadaću ostvariti vododrživi kontakt tijela brane i bokova brane. Kameni materijal za uzvodnu potpornu zonu je razni neselektirani materijal iz kamenoloma.

 

Dužina brane u kruni iznosi 109,00 m. Kota krune brane iznosi 210,10 m n.m Širina krune brane iznosi 4,0 m, nagib uzvodnog i nizvodnog pokosa brane je 1:2,5. Maksimalna visina brane iznosi 14,69 m.

 

Evakuacioni organi se mogu podijeliti u nekoliko međusobno spojenih objekata:

  • Gruba rešetka
  • Ulazna taložnica
  • Ulazna glava sa finim rešetkama ( horizontalnom i kosom )
  • Temeljni ispust
  • Zasunsko okno s izlaznom glavom i nizvodnim preljevom
  • Poslužni prolaz sa ulaznim oknom
  • Zajedničko slapište temeljnog ispusta i sigurnosnog preljeva sa izlaznim pragom slapišta
  • Sigurnosni preljev na kruni i brzotok na nizvodnom pokosu brane

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj