Sanacija urušenih vrtača u naseljima Mečenčani i Borojevići

Predmet ovog tehničkog rješenja su urušne vrtače u naseljima Mečenčani i Borojevići čije je otvaranje potaknuto djelovanjem potresa 29.12.2020. s epicentrom u blizini Petrinje. Nedugo nakon potresa su se počeli pojavljivati površinski otvori, većinom u selima Mečenčani i Borojevići. Nakon navedenog potresnog udara otvorilo se ukupno 139 urušnih vrtača.

Radovi su izvođeni u 2022 i 2023.. godini, sa početkom 28.10.2022.

Vrtače su sanirane zatrpavanjem metodom inverznog filtera, a pri tome je posebna pozornost stavljena na to da se tehnologijom izvedbe radova ne utječe na tok podzemnih voda i da su materijali korišteni za zatrpavanje inertni, odnosno da ne zagađuju podzemne vode.

Rješenjem su izbjegnuti bilo kakvi radovi injektiranja na bazi cementa kako bi se spriječilo zagađenje kompleksnih mreža krških podzemnih tokova, naročito uzimajući u obzir blizinu vodocrplišta Pašino Vrelo.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj