Sanacija lijevoobalnog nasipa rijeke Petrinjčice u Petrinji, oštećenog uslijed potresa

Radovi na sanaciji lijevoobalnog nasipa rijeke Petrinjčice u naselju Petrinja u duljini od 125 m obuhvaćali su poboljšanje temeljnog tla izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka prosječne duljine 6,5 m, te sanaciju nasipa. Sanacija nasipa obuhvaća radove uklanjanja postojećeg nasipa te rekonstrukciju istog nasipavanjem, uz ukopavanje od 1,5 m u temeljno tlo. Uz nasipavanje ugrađuju se i geomreže u zoni temeljnog tla.

Projektirani nasip je trapeznog oblika sa nagibom uzvodnog i nizvodnog pokosa od 1:2, sa zaobalnom bermom u nagibu 1:2,5. Kota krune nasipa projektirana je na visini od 102,25 m n.m., te je širina krune 3,7 m.

Radovi su izvođeni u 2022. i 2023. godini.

Izvođeni radovi na sanaciji:

  • Uklanjaje postojećeg oštećenog nasipa

  • Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u svrhu poboljšanja temeljnog tla

  

  • Izgradnja privremenog nasipa

  • Izgradnja novog nasipa

  • Uređenje šetnice na kruni nasipa (asfaltiranje pješačke staze, postavljanje klupa, postavljanje betonskih kocki i rubnjaka)

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj