Sanacija desnoobalnog nasipa rijeke Gline oštećenog uslijed potresa

Radovi na sanaciji desnoobalnog savskog nasipa u naselju Glina od km 106+200 do km 106+600 obuhvaćali su:

  • TIP 1 poboljšanje temeljnog tla izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka promjera 80 cm, prosječne duljine oko 7,0 m, te
  • TIP 2 sanacije nasipa: stepenasto zasjecanje postojećeg nasipa u svrhu formiranja plohe za spoj starog i novog nasipanog materijala. Zasjeci se izvode minimalno širine 2,0m i visine od oko 1 m, sa nagibom zasječenog djela 1:2. Formira se temeljna stopa na obalnoj strani zasjecanjem temeljnog tla kao produžetak zasjecanja postojećeg nasipa.

Radovi su izvođeni 2022. i 2023. godine.

  • Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u svrhu poboljšanja temeljnog tla.
  • Stepenasto zasjecanje postojećeg nasipa

  • Izgradnja novog nasipa.

  • Uređenje krune nasipa kamenim materijalom

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj