Retencija Kalanjevac

Retencija Kalanjevac smještena je u Sisačko-moslavačkoj županiji kod općine Topusko. Namjena retencije je obrana od poplava nizvodnog područja općine Topusko.
Najniža kota retencije kod pregradnog profila nalazi se na koti 129 m n.m. dok je kota preljeva postavljena na kotu 135,5 m n.m. čime se omogučava zadržavanje vodnog vala 100 g. PP uz kontrolirano ispuštanje kroz temeljni ispust pri čemu se ostvaruje volumen od oko 22.600 m3. Površina retencije pri koti 136 m n.m., iznosi oko 12.000 m2.
Iz retencije je predviđeno kroz temeljni ispust ispuštati maksimalni protok od 0,7 m3/s pri kojem neće doći do izljevanja vode iz korita nizvodno od brane.

Tijelo brane se predviđa izvesti od selektiranog glnovitog materijala iz nalazišta koje će se formirati na području buduće akumulacije. Nagib uzvodnog pokosa iznosi 1:2,5, a nizvodnog pokosa 1:2. Kruna brane odabrana je širine 5,0 m. Za izvedbu nasute brane potrebno je ugraditi oko 5.500,00 m3 pogodnog materijala iz nalazišta.

Temeljni ispust smješten je u najnižoj točki brane, izmaknut južno od u osi korita potoka Kalanjevac. Svrha temeljnog ispusta je osiguranje kontinuiteta protoka za vrijeme redovnog stanja te regulacija protoka iz prostora retencije za vrijeme poplavnih događaja.

Projektiran je centralni preljev preko kune brane sa brzotokom i slapištem. Kruna preljeva je na koti 135,5 m n.m., a širine je 10 m. Spoj krune preljeva sa krunom brane izvodi se u pokosima 1:5, pa je poprečni presjek preljeva trapeznog oblika.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj