Rekonstrukcija i dogradnja čvora „Ivanja Reka“ na autocesti A3 Zagreb – Lipovac

Glavni i izvedbeni geotehnički projekt rekonstrukcije i dogradnje čvora „Ivanja Reka“ obuhvaća:

1) rekonstrukciju i dogradnju čvora “Ivanja Reka”,

2) izgradnju čvora “Otok Svibovski”,

3) izgradnju novog prijelaza “Hrušćica”.

 

U glavnom projektu su provedeni proračuni: analize nosivosti i stabilnosti, analize konsolidacije i analize slijeganja nasipa na poboljšanom i nepoboljšanom temeljnom tlu te proračuni nosivosti i slijeganja pilota na kojima su temeljeni mostovi i nadvožnjaci.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj