Projektiranje

Glavni i izvedbeni geotehnički projekt rekonstrukcije i dogradnje čvora „Ivanja Reka“ obuhvaća:

Tijekom pojave velikih voda u slivu rijeke Save u svibnju 2014. godine došlo je do proboja i odrona nasipa u naselju Račinovci, koje je bilo potrebno hitno sanirati. Provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađena je projektna dokumentacija. Rekonstrukcija nasipa je izvedena u periodu lipanj 2014. do rujan 2015. godine.

Idejni, glavni i izvedbeni geotehnički projekt Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska obuhvaća:

Za potrebe izgradnje podzemne garaže poslovnog objekta VIPnet na Žitnjaku u Zagrebu, izvedeni su geotehnički istražni radovi te je izrađen projekt zaštite građevinske jame dubine do 12 m. U sklopu izvedbe proveden je stručni nadzor nad radovima zaštite građevinske jame i temeljenja.

Projekt obrane od poplave grada Metkovića na desnoj obali rijeke Neretve obuhvaća izradu sustava nasipa s crpnim stanicama i ustavama te preljevnim građevinama i dovodnim kanalom. U sklopu ovog projekta provedeni su istražni radovi, izrađen je glavni i izvedbeni projekt te izmjena idejnog i glavnog projekta. Tijekom izgradnje provođen je projektantski nadzor.

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava