Reference

Za potrebe rekonstrukcije željezničke pruge od kolodvora Zaprešić do kolodvora Zabok, provedeni su geotehnički istražni radovi te su izrađeni glavni geotehnički projekti trase, temeljenja mostova i zaštite građevinskih jama za izgradnju pothodnika na kolodvorima.

Nadzorom su obuhvaćeni slijedeći radovi:

1) izgradnja nasipa od lokalnog glinenovito prahovitog materijala,

2) izrada zaštite građevne jame za izgradnju ustave 

3) izgradnja ustave

Proveden je stručni i geotehnički nadzor nad radovima na izgradnji i opremanju desnih tunelskih cijevi tunela Tuhobić, tunela Vrata i tunela Hreljin.

Srpanj 03, 2006
Djelatnost NADZOR

Čvor Kosnica

Na autocesti Bregana - Zagreb – Lipovac, dionica Buzin – Ivanja Reka izveden je čvor Kosnica, te je vršen kompletni stručni i tehnološki nadzor nad izgradnjom čvora.

Na autocesti Zagreb – Split, na dionicama III C1 Jezerane – Žuta Lokva i interregionalni čvor Žuta Lokva, te III C2 Žuta Lokva - Ličko Lešće u sklopu radova nadzora nad izgradnjom izvršen je tehnološki nadzor nad zemljanim radovima i stručni geotehnički nadzor.

Državna cesta D-301  Novigrad – Ponte Portone, dionca od čvora Nova Vas do Ponte Portona u dužini » 11,10 km povezuje Istarski ipsilon sa sustavom prometnica u unutrašnjosti Istre. 

Značajnjiji objekti: vijadukt u st. km 8+268, most u km 9+015.

Funkcija retencije je zaštita od velikih voda i poplava u donjem toku potoka Gradne, posebno na kritičnoj dionici prolaza kroz izgrađeni centar Samobora. 

Prvo je izvedena potporna zona nasipa od šljunkovitog materijala. Nakon završetka ove faze postavljen je vodonepropusni uzvodni materijal – bentonitna mambrana koja je sidrena na kruni nasipa potporne zone i u uzvodnoj nožici nasipa. U trećoj fazi izvedeno je nasipavanje zaštitnog sloja na postavljenu bentonitnu membranu. Ovaj zaštitni sloj izveden je kao i potporna zona od šljunkovitog materijala u slojevima uz zbijanje.

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava