Projektiranje

Projektiranje i konzalting na području geotehnike, hidrotehnike, prometa, industrije te zaštite okoliša i prirode jedna je od temeljnih djelatnosti tvrtke Geokon-Zagreb d.d.

Tim stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom izrađuje cjelovitu projektnu dokumentaciju svih razina (studije, idejni, glavni i izvedbeni projekti, tender dokumentacija, projektantski nadzor) za slijedeće građevine i zahvate:

 • nasute brane akumulacija i retencija
 • sve vrste nasipa, platoa, lukobrana i dr
 • industrijske, energetske i infrastrukturne građevine,
 • hidrotehničke građevine,
 • zaštite građevinskih jama i geotehnički projekti temeljenja građevina,
 • poboljšanja temeljnog tla zamjenom materijala,
 • sanacije klizišta, zaštita pokosa i dubokih zasjeka geotehničkim konstrukcijama
 • drenažni sustavi
 • kanali i duboki zasjeci,
 • površinski kopovi i odlagališta otpadnih materijala,
 • posebne građevine (granični prijelazi, hale, AB nadstrešnice, skijaški kompleksi i sl.)
 • geotehnički projekti za ceste i željeznice
 • izrada programa sanacija u okolišu
 • revizija projektne dokumentacije iz područja geotehnike
 • Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

   

  Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

   

  Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

   

  Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

   

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj