Projekt rekonstrukcije odrona i proboja nasipa u Račinovcima nakon katastrofalnih poplava u 2014.

Tijekom pojave velikih voda u slivu rijeke Save u svibnju 2014. godine došlo je do proboja i odrona nasipa u naselju Račinovci, koje je bilo potrebno hitno sanirati. Provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađena je projektna dokumentacija. Rekonstrukcija nasipa je izvedena u periodu lipanj 2014. do rujan 2015. godine.

 

Tijekom pojave velikih voda u slivu rijeke Save u svibnju 2014. godine, kada su zabilježeni iznimno visoki vodostaji Save tako da je na mjernoj postaji Županja dosegnut maksimum od +1194 cm, što je u odnosu na do tada zabilježen maksimum (+1064 cm iz 1970 god.) povećanje vodnih razina u maksimumu od 130 cm, dolazi do proboja nasipa i odrona okolnog terena na lokacijama nasipa u naselju Rajevo selo i Račinovci, kao i do odrona zaobalnog pokosa nasipa i pojačanog procjeđivanja kroz nasip na nekoliko lokacija, od kojih su lokacije kod crpne postaje Teča u Račinovcima, u Topoli nizvodno od čuvarnice i u Bošnjacima nizvodno i uzvodno od mosta za Orašje identificirane kao kritične, koje je bilo potrebno žurno sanirati. 

 

Ovaj projekt je obradio rekonstrukciju lijevoobalnog nasipa rijeke Save kod mjesta Račinovci. Radovi su se sastojali od geotehničkih istraživanja, projektne dokumentacije ( glavni i izvedbeni projekt) te nadzora.

 

Ukupna dionica rekonstrukcije duljine je 1920 m, a obzirom na pojave koje su se događale za vrijeme poplave te poslije tijekom rekonstrukcije uključivala je: rekonstrukciju nasipa u duljini oko 120 m na mjestu odrona te rekonstrukciju vodnog pokosa nasipa u duljini oko 340 m od odrona prema proboju, rekonstrukciju nasipa u duljini oko 120 m na mjestu proboja i rekonstrukciju nasipa uzvodno od proboja u duljini od 1300 m sa vodne i zaobalne strane.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj