Politika kvalitete

Politika kvalitete društva Geokon‑Zagreb d.d. (GEOKON) sastavni je dio poslovne politike uz temeljnu težnju – postići očekivanu razinu zadovoljstva naručitelja naših usluga uključujući pravne i zakonske odredbe. Pri tome smo prepoznali i osigurali resurse za realizaciju tih naših usluga kao i resurse za potrebe drugih zainteresiranih strana – zaposlenika, dobavljača, društva i vlasnika. Politikom kvalitete stvorili smo mogućnost stalnog poboljšavanja kvalitete poslovanja sustavnim pristupom upravljanja društvom orijentiranim na identificiranje, razumijevanje i upravljanje sustavom međusobno povezanih procesa.

 

Temeljne pretpostavke za realizaciju politike kvalitete su:

 • usvajanje i nadzor nad politikom kvalitete društva,
 • izgradnjom, uvođenjem i stalnim poboljšanjem dokumentiranog sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015 ,
 • imenovanjem Predstavnika uprave za kvalitetu društva koji ima ovlaštenja nadzora, ocjene i planiranja poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom i
 • komunikaciju unutar društva o značaju udovoljavanja zahtjevima naručitelja i zakonske regulative.

 

Ciljevi kvalitete:

 • poboljšanje kvalitete poslovanja u svim poslovnim funkcijama društva,
 • ostvarivanje ugovorene kvalitete naših usluga uz učinkovito korištenje svih za to potrebnih resursa,
 • stvaranje i održavanje pozitivnog i prepoznatljivog izgleda društva kroz zadovoljstvo naših naručitelja, čime osiguravamo opstojnost na tržištu naših usluga.

 

Ostvarivanje ciljeva kvalitete se temelji na načelima:

 • za kvalitetu usluga su odgovorni svi radnici, kojima je to trajan zadatak i koji su upoznati sa politikom i ciljevima kvalitete društva,
 • sve poslovne aktivnosti su planirane, provođene, nadzirane i dokumentirane uz točno određene obveze i izvršne odgovornosti svakog radnika,
 • stalna briga o kvaliteti rada zaposlenika uz provedbu potrebne dodatne izobrazbe i usavršavanja,
 • poticati predanost kvaliteti na svim razinama društva uz jasno vođenje uprave u smislu donošenja i realizacije smjernica vezanih na postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana.

 

Zagreb, 22.03.2018.

Direktor Geokon-Zagreb d.d.
Zlatko BRŠČIĆ, dipl. inž. građ.