Naš tim

Konzultantski odjel

Ivan Mihaljević

dipl.ing.građ

Voditelj konzultantskog odjela

SAMOSTALNI KONZULTANT

Goran Dašić

dipl.ing.građ.

PROKURIST

SAMOSTALNI KONZULTANT

Leo Matešić

prof.dr.sc.dipl.ing.građ.

VODITELJ SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

SAMOSTALNI KONZULTANT

Marko Kaić

dipl.ing.građ.

VODITELJ GRUPE

SAMOSTALNI KONZULTANT

Davorin Šindler

mag.ing.aedif.

voditelj grupe geotehnika 2

SAMOSTALNI KONZULTANT

Ivana Šuto

dipl.ing.građ.

VODITELJICA GRUPE NADZOR

SAMOSTALNI KONZULTANT

Ivica Rubčić

struč.spec.ing.aedif.

MONITORING

SAMOSTALNI KONZULTANT

Berislav Rupčić

dipl.ing.građ.

voditelj grupe HIDROTEHNIKA

SAMOSTALNI KONZULTANT

Bruno Brckan

mag.ing.aedif.

konzultant

Igor Bitunjac

mag.ing.aedif.

kONZULTANT

Ivica Kovačić

bac.ing.aedif.
struč.spec.ing.sec.

KONZULTANT SURADNIK 1

Bojan Despot

struc.spec.ing.aedif.

KONZULTANT SURADNIK 1

Kristijan Bratko

građ.tehn.

Tehničar

Odjel istraživanja

Ivan Pećina

struč.spec.ing.aedif.

Voditelj istraživačkog odjela

SAMOSTALNI GEOTEHNIČAR

Gordan Vrana

dipl.ing.rud.

Voditelj grupe GEOTEHNIKA

SAMOSTALNI GEOTEHNIČAR

Aleksandar Toševski

dr.sc. dipl.ing.geol.

Voditelj grupe GEOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA

SAMOSTALNI GEOTEHNIČAR

Branimir Veličković

dipl.ing.rud.

Voditelj laboratorija

SAMOSTALNI GEOTEHNIČAR

Hrvoje Ivoš

dipl.ing.rud.

SAMOSTALNI GEOTEHNIČAR

Ivan Sever

dipl.ing.geol.

GEOTEHNIČAR

Neven Korač

mag.ing.geol.

GEOTEHNIČAR SURADNIK 1

Filip Vukičević

mag.geol.

GEOTEHNIČAR

Zajednički poslovi

Tereza Škare Vugrinec

mag.oec.

SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA

Slobodan Krstić

dipl.ing.geod.

SISTEMSKI ADMINISTRATOR

Sanja Marinković

geod.teh.

ADMINISTRATOR JAVNE NABAVE

Nadzorni odbor

Zlatko Brščić

dipl.ing.građ.

Samostalni konzultant - predsjednik NO

Ivan Mihaljević

dipl.ing.građ

Voditelj konzultantskog odjela - Zamjenik predsjednika NO

SAMOSTALNI KONZULTANT

Berislav Rupčić

dipl.ing.građ.

voditelj grupe - ČLAN NO

SAMOSTALNI KONZULTANT