Nadzor

Naši ovlašteni inženjeri nadziru izvođenje svih vrsta hidrotehničkih građevina (brane, nasipi, kanali, lučke građevine i dr.), prometnih građevina (ceste i autoceste, željeznice i zračne luke), industrijskih objekata te svih specijalističkih geotehničkih radova (temeljenja, zaštite iskopa, sanacije klizišta i sl.).

Osim stručnih nadzora provodimo tehnološke nadzore kontrole kvalitete nad zemljanim građevinskim radovima.

 • Osiguranje usklađenosti građevine s prostornim planovima, zakonima i propisima
 • Osiguranje zahtijevane razine kvalitete
 • Praćenje napretka građevinskih radova
 • Prihvaćanje izvedenih radova
 • Odobravanje izvođenja naredne faze radova
 • Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
 • Provjera i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenog materijala
 • Provjera i prihvaćanje provedenih ispitivanja kvalitete materijala i opreme
 • Praćenje vremenskog plana
 • Izrada završnog izvještaja za potrebe postupka ishođenja uporabne dozvole izgrađene građevine
 • Glavnog nadzornog inženjera
 • Nadzornog inženjera
 • Geotehničkog nadzornog inženjera
 • Tehnološkog nadzora za zemljane radove
 • Tehnološkog nadzora za specijalističke geotehničke radove