Nadzor

Naši ovlašteni inženjeri nadziru izvođenje svih vrsta hidrotehničkih građevina (brane, nasipi, kanali, lučke građevine i dr.), prometnih građevina (ceste i autoceste, željeznice i zračne luke), industrijskih objekata te svih specijalističkih geotehničkih radova (temeljenja, zaštite iskopa, sanacije klizišta i sl.).

Osim stručnih nadzora provodimo tehnološke nadzore kontrole kvalitete nad zemljanim građevinskim radovima.

 • Osiguranje usklađenosti građevine s prostornim planovima, zakonima i propisima
 • Osiguranje zahtijevane razine kvalitete
 • Praćenje napretka građevinskih radova
 • Prihvaćanje izvedenih radova
 • Odobravanje izvođenja naredne faze radova
 • Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
 • Provjera i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenog materijala
 • Provjera i prihvaćanje provedenih ispitivanja kvalitete materijala i opreme
 • Praćenje vremenskog plana
 • Izrada završnog izvještaja za potrebe postupka ishođenja uporabne dozvole izgrađene građevine
 • Glavnog nadzornog inženjera
 • Nadzornog inženjera
 • Geotehničkog nadzornog inženjera
 • Tehnološkog nadzora za zemljane radove
 • Tehnološkog nadzora za specijalističke geotehničke radove
 • Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

   

  Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

   

  Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

   

  Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

   

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj