laboratorij

Djelatnost geomehaničkog laboratorija pokriva široko područje laboratorijskih i terenskih ispitivanja uzoraka temeljnog tla i zemljanih materijala kao gradiva, čiji rezultati čine temelj za ispravno projektiranje i izvođenje građevinskih konstrukcija.

 • Terenska ispitivanja i mjerenja na lokaciji buduće građevine
 • Laboratorijska ispitivanja materijala uz određivanje fizikalnih i mehaničkih svojstava
 • Kontrolna ispitivanja materijala i izvedenih radova tijekom izvedbe građevina
 • Izrada izvještaja o provedenim laboratorijskim ispitivanjima.
 • Laboratorij je već više od 15 godina akreditiran od strane HAA.
  Metoda ispitivanja ASTM norma ispitivanja HRN norma ispitivanja Akreditirana metoda
  Prirodna vlažnost ASTM D 2216-10 HRN U.B1.012 (1979) Da
  Specifična težina ASTM D 854-14 HRN U.B1.014(1968) Da
  Zapreminska težina / HRN U.B1.016(1968) Da
  Granulometrijski sastav - sijanje ASTM D 422-63 (2007) HRN U.B1.018(1980) Da
  Granulometrijski sastav - aerometriranje ASTM D 422-63 (2007) HRN U.B1.018(1980) Da
  Granulometrijski sastav - kombiniran ASTM D 422-63 (2007) HRN U.B1.018(1980) Da
  Granica plastičnosti ASTM D 4318-10 HRN U.B1.020(1968) Da
  Izravni posmik - standardni ASTM D 3080/ D3080M-11 HRN U.B1.028(1969) Da
  Izravni posmik - povratni ASTM D 3080/ D3080M-11 HRN U.B1.028(1969) Da
  Izravni posmik K. T. ASTM D 3080/ D3080M-11 HRN U.B1.028(1969) Da
  Jednoosna čvrstoća ASTM D 2166/D 2166M-13 HRN U.B1.030(1968) Da
  Triaksijalni pokus UU ASTM D 2850-03 / /
  Triaksijalni pokus CU ASTM D 4767-11 / /
  Stišljivost u edometru 400 kPa ASTM D 2435/D2435M-11 HRN U.B1.032(1969) Da
  Stišljivost u edometru 800 kPa ASTM D 2435/D2435M-11 HRN U.B1.032(1969) Da
  Stišljivost u edometru 1600 kPa ASTM D 2435/D2435M-11 HRN U.B1.032(1969) Da
  Vodopropusnost uz edometarski pokus / HRN U.B1.034(1969) Da
  Vodopropusnost trix. ASTM D 5084-10 / /
  Index fluk ASTM D 5887-09 / /
  Proctorov pokus Standardni ASTM D 698-12 HRN U.B1.038(1968) Da
  Proctorov pokus Modificirani ASTM D 1557-12 / Da
  CBR ASTM D 1883-16 / Da
  Sadržaj organskih tvari/ / HRN U.B1.024(1968) Da
  Pin-hole test ASTM D 4647/D 4647M-13 / Da
  Gubitak fluida ASTM D-5891-95 / /
  Slobodno bubrenje ASTM D 5890-95 / /
  Upijanje vode DIN 18132 / /
  Čuvanje i transport uzoraka ASTM D 4220-95 / /
  Ispitivanje tankostjenim cilindrom ASTM D 1587-94 / /
  Ispitivanje pješčanim/ stošcem ASTM D 1556-90 / /
  Ispitivanje vodenim balonom ASTM D 2167-94 / /
  Kružna ploča / HRN U.B1.046 (1968) Da

  Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

   

  Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

   

  Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

   

  Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

   

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj