Konzultantski odjel

Goran Dašić - dipl.ing.građ.

Prokurist

Tel. +385 1 60 50 055 / 401

Mob. +385 98 22 01 07

E-mail. goran.dasic@geokon.hr
Upoznat i suglasan s izjavom o privatnosti i sigurnosti

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava