Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska

Idejni, glavni i izvedbeni geotehnički projekt Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska obuhvaća:

1) izgradnju kanala površinske odvodnje,

2) izvedbu 6 građevnih jama u širokom iskopu,

3) izgradnju 18 objekata UPOV-a,

4) izgradnju nasipa za obranu od poplava.

 

U glavnom projektu su provedeni proračuni: analize nosivosti i stabilnosti, analize konsolidacije i analize slijeganja svih građevina i nasipa, analize stabilnosti na uzgon svih građevina te proračuni nosivosti vlačnih pilota za osiguranje stabilnosti na uzgon.