Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska

Idejni, glavni i izvedbeni geotehnički projekt Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska obuhvaća:

1) izgradnju kanala površinske odvodnje,

2) izvedbu 6 građevnih jama u širokom iskopu,

3) izgradnju 18 objekata UPOV-a,

4) izgradnju nasipa za obranu od poplava.

 

U glavnom projektu su provedeni proračuni: analize nosivosti i stabilnosti, analize konsolidacije i analize slijeganja svih građevina i nasipa, analize stabilnosti na uzgon svih građevina te proračuni nosivosti vlačnih pilota za osiguranje stabilnosti na uzgon.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj