Geotehnička istraživanja

Geotehnička istraživanja i ispitivanja temeljnog tla i zemljanih građevnih materijala predstavljaju jednu od osnovnih podloga svakog građevinskog projekta. U sklopu naše djelatnosti provodimo sveobuhvatna geotehnička istraživanja za potrebe izrade studija, projekata novih građevina, kao i utvrđivanja stanja i sanacije postojećih građevina.

 • Izrada programa istražnih radova,
 • Provedba, koordinacija i nadzor terenskih istražnih radova:
  • Geološka, inženjerskogeološka i hidrogeološka istraživanja
  • Vodoistražni radovi
  • Geofizička istraživanja
  • Istražno bušenje i istražni raskopi
  • Uzorkovanje
 • Izrada Izvještaja o istraživanju temeljnog tla / Geotehnički elaborati

 • Sve geotehničke istražne radove provodimo prema hrvatskim normama i važećim tehničkim specifikacijama.
 • Ispitivanje standardnim prodiranjem – SPT
 • Ispitivanje terenskom krilnom sondom – FVT
 • Ispitivanje vodopropusnosti – VDP
 • Ispitivanje električnim statičkim prodiranjem s mjerenjem pornog tlaka – CPTU
 • Ispitivanje dinamičkim prodiranjem – DPL,DPM,DPH,DPSH
 • Oprema za istraživanje

  hidraulična bušilica na gusjenicama. Opremljena je s automatskim SPT-om tes pripadajućom opremom i priborom za provođenje istražnog bušenja u tlu i stijeni te uzorkovanje i provedbu in situ ispitivanja u bušotinama

  statički penetrometar na gusjenicama s pripadajućom opremom i priborom za provođenje in situ ispitivanja električnim statičkim prodiranjem s mjerenjem pornog tlaka – CPTU

  dinamički penetrometar na prikolici s pripadajućom opremom i priborom za provođenje slijedećih ispitivanja: – DPL, DPM, DPH, DPSH

  motorna rotacijska bušilica na ručni potisak s pripadajućom opremom i priborom za plitka istražna bušenja na nepristupačnim terenima

  s pripadajućom opremom i priborom za ispitivanje posmične čvrstoće tla u bušotini. Mjerni opseg od 0 do 60 kPa i od 0 do 100 kPa.

  sonda za mjerenje parametara kvalitete vode (pH/EC/DO). Opremljena s GPS uređajem.

  džepne krilne sonde TORVANE 51600200 za mjerenje nedrenirane posmične čvrstoće, džepni penetrometri HUMBOLTD H-4200 za mjerenje jednoosne tlačne čvrstoće, električni mjerači razine podzemne vode SISGEO, geološki kompasi, geološki čekići, Bartonov češalj i dr.

  CPT Log (Geotech AB), CPT PRO (Geosoft Ltd.), Surfer / Strater / Grapher (Golden Software), Aguifer Test Pro (Waterloo HydrogeologicSWS)…,

  Leica Digicat 650i sa memorijom, Bluetooth®.

  Ručni GPS uređaj

 • Potopna pumpa ‘Neptun’
 • Pumpa Gamma 85
 • Društvo raspolaže vlastitim transportnim vozilima za prijevoz i mobilizaciju opreme na teren
 • Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

   

  Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

   

  Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

   

  Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

   

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj