Tehnološki nadzor izgradnje desnoobalnog Savskog nasipa na području Samoborskog Otoka

Prvo je izvedena potporna zona nasipa od šljunkovitog materijala. Nakon završetka ove faze postavljen je vodonepropusni uzvodni materijal – bentonitna mambrana koja je sidrena na kruni nasipa potporne zone i u uzvodnoj nožici nasipa. U trećoj fazi izvedeno je nasipavanje zaštitnog sloja na postavljenu bentonitnu membranu. Ovaj zaštitni sloj izveden je kao i potporna zona od šljunkovitog materijala u slojevima uz zbijanje.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj