Laboratorij

LABORATORIJ

Djelatnost geomehaničkog laboratorija pokriva široko područje laboratorijskih i terenskih ispitivanja uzoraka temeljnog tla i zemljanih materijala kao gradiva, čiji rezultati čine temelj za ispravno projektiranje i izvođenje građevinskih konstrukcija. Usluge laboratorija uključuju:

 • Terenska ispitivanja i mjerenja na lokaciji buduće građevine
 • Laboratorijska ispitivanja materijala uz određivanje fizikalnih i mehaničkih svojstava
 • Kontrolna ispitivanja materijala i izvedenih radova tijekom izvedbe građevina
 • Izrada izvještaja o provedenim laboratorijskim ispitivanjima.

Laboratorij je već više od 10 godina akreditiran od strane HAA.

POPIS ISPITIVANJA


Metoda ispitivanja

ASTM norma ispitivanja

HRN norma ispitivanja

Akreditirana metoda

Prirodna vlažnost

ASTM D 2216-10

HRN U.B1.012 (1979)

Da

Specifična težina

ASTM D 854-14

HRN U.B1.014(1968)

Da

Zapreminska težina

 

HRN U.B1.016(1968)

Da

Granulometrijski sastav - sijanje

ASTM D 422-63 (2007)

HRN U.B1.018(1980)

Da

Granulometrijski sastav - aerometriranje

ASTM D 422-63 (2007)

HRN U.B1.018(1980)

Da

Granulometrijski sastav - kombiniran

ASTM D 422-63 (2007)

HRN U.B1.018(1980)

Da

Granica plastičnosti

ASTM D 4318-10

HRN U.B1.020(1968)

Da

Izravni posmik - standardni

ASTM D 3080/ D3080M-11

HRN U.B1.028(1969)

Da

Izravni posmik - povratni

ASTM D 3080/ D3080M-11

HRN U.B1.028(1969)

Da

Izravni posmik K. T.

ASTM D 3080/ D3080M-11

HRN U.B1.028(1969)

Da

Jednoosna čvrstoća

ASTM D 2166/D 2166M-13

HRN U.B1.030(1968)

Da

Triaksijalni pokus UU

ASTM D 2850-03

 

 

Triaksijalni pokus CU

ASTM D 4767-11

 

 

Stišljivost u edometru 400 kPa

ASTM D 2435/D2435M-11

HRN U.B1.032(1969)

Da

Stišljivost u edometru 800 kPa

ASTM D 2435/D2435M-11

HRN U.B1.032(1969)

Da

Stišljivost u edometru 1600 kPa

ASTM D 2435/D2435M-11

HRN U.B1.032(1969)

Da

Vodopropusnost uz edometarski pokus

 

HRN U.B1.034(1969)

Da

Vodopropusnost trix.

ASTM D 5084-10

 

 

Index fluk

ASTM D 5887-09

 

 

Proctorov pokus Standardni

ASTM D 698-12

HRN U.B1.038(1968)

Da

Proctorov pokus Modificirani

ASTM D 1557-12

 

Da

CBR

ASTM D 1883-16

 

Da

Sadržaj organskih tvari 

 

HRN U.B1.024(1968)

Da

Pin-hole test

ASTM D 4647/D 4647M-13

 

Da

Gubitak fluida

ASTM D-5891-95

 

 

Slobodno bubrenje

ASTM D 5890-95

 

 

Upijanje vode

DIN 18132

 

 

Čuvanje i transport uzoraka

ASTM D 4220-95

 

 

Ispitivanje tankostjenim cilindrom

ASTM D 1587-94

 

 

Ispitivanje pješčanim  stošcem

ASTM D 1556-90

 

 

Ispitivanje vodenim balonom

ASTM D 2167-94

 

 

Kružna ploča

 

HRN U.B1.046 (1968)

Da

Napomena: Ispitivanja se provode prema odgovarajućim normama, no moguće je izvođenje ispitivanja prema posebnim željama naručitelja (intenzitet i trajanje opterećenja i sl.).

LABORATORIJSKA OPREMA

OPREMA ZA TERENSKI GEOMAHANIČKI LABORATORIJ

 • Dinamička ploča za ispitivanje modula stišljivosti, Zorn ZFG 02
 • Volumometar, ELE CN 981M
 • CPN MC-3 PORTABLE mjerač gustoće i vlažnosti tla "in situ“
 • Tankostjeni cilindri za uzimanje neporemećenih uzoraka tla na terenu
 • Sand Cone test – ELE
 • Kružne ploče za određivanje modula stišljivosti
 • Uređaj za mjerenje razine podzemne vode, Water Level Meter (Sysgeo) automatic

OPREMA ZA CENTRALNI GEOMAHANIČKI LABORATORIJ

 • Sušionici
 • Eksikatori
 • Sita za određivanje granulometrijskog sastava
 • Menzure
 • Aparati za određivanje granica plastičnosti i krutosti, Soiltest, Controls, Matest
 • Aparat za određivanje hidrauličke propusnosti nekoherentnih materijala, ELE
 • Aparati za određivanje hidrauličke propusnosti -Flow pump- s tri ćelije, ELE
 • Aparati za određivanje izravnog posmika s pred konsolidacijom, Controls
 • Oprema za određivanje optimalne vlažnosti i maksimalne zbijenosti  - automatski i   manualni Proctor-ovi aparati, Controls
 • Aparati za određivanje jednoosne čvrstoće, Controls
 • Aparati za određivanje troosnog posmika Komplet s tri ćelije, ELE
 • Aparati za određivanje Modula stišljivosti i hidrauličke propusnosti (edometri), Matest
 • Aparat za određivanje disperzivnosti koherentnih materijala - Pin hole test, ELE
 • Aparat za vađenje neporemećenih uzoraka-manualni i automatski, Controls
 • Aerometri
 • Aparat za sijanje materijala-automatski
 • Razne elektronske i manualne vage
 • Piknometri

OPREMA ZA CENTRALNI BETONSKI LABORATORIJ

 • Sita za određivanje granulometrijskog sastava
 • Razne elektronske i manualne vage
 • Automatska preša za ispitivanje čvrstoće betonskih kocki 1500 kN, Controls
 • Oprema za određivanje optimalne vlažnosti i maksimalne zbijenosti - automatski i manualni Proctor-ovi aparati, Controls
 • Sušionici
 • Treskalica

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava