Geotehnička istraživanja

GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA

Geotehnička istraživanja i ispitivanja temeljnog tla i zemljanih građevnih materijala predstavljaju jednu od osnovnih podloga svakog građevinskog projekta. U sklopu naše djelatnosti provodimo sveobuhvatna geotehnička istraživanja za potrebe izrade studija, projektiranja novih građevina, kao i utvrđivanja stanja i sanacije postojećih građevina. Usluge istraživanja koje pokrivamo uključuju:
 • Izrada programa istražnih radova,
 • Provedba, koordinacija i nadzor terenskih istražnih radova, koji obuhvaćaju:
  • Geološka, inženjerskogeološka i hidrogeološka istraživanja
  • Vodoistražne radove
  • Geofizička istraživanja
  • Istražno bušenje i istražne raskope
  • Uzorkovanje
 • Izrada Izvještaja o istraživanju temeljnog tla / Geotehničkog elaborata.

Sve geotehničke istražne radove provodimo prema hrvatskim normama i važećim tehničkim specifikacijama.

 

IN SITU ISPITIVANJA TEMELJNOG TLA

 • Ispitivanje standardnim prodiranjem - SPT
 • Ispitivanje terenskom krilnom sondom - FVT
 • Ispitivanje vodopropusnosti - VDP
 • Ispitivanje električnim statičkim prodiranjem s mjerenjem pornog tlaka - CPTU
 • Ispitivanje dinamičkim prodiranjem – DPL,DPM,DPH,DPSH

 

REFERENCE

OPREMA ZA ISTRAŽIVANJE

 • Comacchio GEO 205 hidraulična bušilica na gusjenicama. Opremljena je s automatskim SPT-om tes pripadajućom opremom i priborom za provođenje istražnog bušenja u tlu i stijeni te uzorkovanje i provedbu in situ ispitivanja u bušotinama
 • Geotech Georig 220 statički penetrometar na gusjenicama s pripadajućom opremom i priborom za provođenje in situ ispitivanja električnim statičkim prodiranjem s mjerenjem pornog tlaka - CPTU
 • Nordmeyer Geotool LMSR CR-T 75-4 dinamički penetrometar na prikolici s pripadajućom opremom i priborom za provođenje slijedećih ispitivanja: – DPL, DPM, DPH, DPSH
 • Stihl BT 360 motorna rotacijska bušilica na ručni potisak s pripadajućom opremom i priborom za plitka istražna bušenja na nepristupačnim terenima
 • Geonor Krilna sonda H-10 s pripadajućom opremom i priborom za ispitivanje posmične čvrstoće tla u bušotini. Mjerni opseg od 0 do 60 kPa i od 0 do 100 kPa.
 • Potopna pumpa 'Neptun'
 • Pumpa Gamma 85
 • Hanna instruments HI 9828 sonda za mjerenje parametara kvalitete vode (pH/EC/DO). Opremljena s GPS uređajem.
 • Ručna oprema i pribor za terenska ispitivanja i mjerenja: džepne krilne sonde TORVANE 51600200 za mjerenje nedrenirane posmične čvrstoće, džepni penetrometri HUMBOLTD H-4200 za mjerenje jednoosne tlačne čvrstoće, električni mjerači razine podzemne vode SISGEO, geološki kompasi, geološki čekići, Bartonov češalj i dr.
 • Specijalizirani računalni programi za prihvat, obradu, interpretaciju i i prikaz rezultata ispitivanja – CPT Log (Geotech AB), CPT PRO (Geosoft Ltd.), Surfer / Strater / Grapher (Golden Software), Aguifer Test Pro (Waterloo HydrogeologicSWS)...,
 • Uređaj za detekciju podzemnih instalacija Leica Digicat 650i sa memorijom, Bluetooth®.
 • Garmin GPSMAP 64 – Ručni GPS uređaj
 • Društvo raspolaže vlastitim transportnim vozilima za prijevoz i mobilizaciju opreme na teren 

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava