Certifikati

Geokon-Zagreb d.o.o. je uspješno certificiran prema normama:

Za djelatnosti: geotehnička istraživanja i ispitivanja,

projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u graditeljstvu

Za djelatnosti: geotehnička istraživanja i ispitivanja,

projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u graditeljstvu

Za djelatnosti: geotehnička istraživanja i ispitivanja,

projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u graditeljstvu

Za ispitivanja tla i građevinskih proizvoda

02.2013. Certifikacijsko rješenje o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – hidrogeološka istraživanja

03.2015. Suglasnost Ministarstava zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća, praćenje stanja okoliša)

04.2015. Suglasnost Ministarstava zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša, izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša)

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj