Certifikati

Geokon-Zagreb d.o.o. je uspješno certificiran prema normama:

za projektiranje i nadzor (od 2004. godine)

za ispitivanja tla i građevnih proizvoda (od 2016 godine)

za djelatnosti geotehnička istraživanja, projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u građevinarstvu (od 2013. godine)

za geotehnička istraživanja i ispitivanja, projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u građevinarstv

za djelatnosti geotehnička istraživanja, projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u građevinarstvu (od 2013. godine)

za ispitivanja tla i građevnih proizvoda (od 2006. godine)

02.2013. Certifikacijsko rješenje o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – hidrogeološka istraživanja

03.2015. Suglasnost Ministarstava zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća, praćenje stanja okoliša)

04.2015. Suglasnost Ministarstava zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša, izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša)