Cascade – Uređenje ušća Miljašić Jaruge

Korito Miljašić jaruge zbog svoje zapuštenosti i zaraslosti predstavlja značajan rizik za siguran protok vode, odnosno povećava vjerojatnost plavljenja. Vjerojatnost pojave poplave sa umjerenim posljedicama je velika, od  nosno vjerojatnost pojave je jednom unutar dvije godine, dok je vjerojatnost pojave poplave s katastrofalnim posljedicama mala, odnosno vjerojatnost pojave je jednom u periodu od 20 do 100 godina.

Projektom rekonstrukcije ušća Miljašić jaruge planirana je obnova korita rijeke, čime će se smanjiti nakupljanje nanosa i poboljšati protok vode. Uz to, projekt će obuhvatiti i čišćenje šireg područja mora u zoni zahvata od krutog otpada, što će doprinijeti očuvanju okoliša i ekološkoj održivosti regije. Kratkoročni program mjera odnosi se na rekonstrukciju ušća Miljašić Jaruge. Na ušću je korito, zbog neuređenosti obale vodotoka, djelomično zatrpano nanosom i obraslo niskim raslinjem. Kamena obloga koja bi trebala stabilizirati obale korita mjestimično je oštećena i urušena. Navedena oštećenja smanjuju protočni kapacitet Miljašić Jaruge, uzrokuju stvaranje uspora, eroziju obala korita, taloženje otpadnog materijala te prelijevanje vode preko krune postojećih pera prilikom visokih vodostaja uslijed ekstremnih vremenskih prilika.

Razrada kratkoročnog programa mjera, uključujući razradu tehničke dokumentacije za ključne no-regret građevinske mjere:

  • Uklanjanje kamenih i betonskih dijelova s istočnog i zapadnog pera
  • Produbljenje korita na ušću Miljašić jaruge
  • Izgradnja istočnog i zapadnog pera ušća Miljašić jaruge

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj