30 godina
postojanja

Od svog osnutka 1991. godine Geokon-Zagreb d.d. je izrastao u snažnu i pouzdanu tvrtku za pružanje usluga istražnih radova, projektiranja, nadzora i tehničkih pregleda u području geotehnike, hidrotehnike i prometnica.
2021. godine, Geokon-Zagreb d.d. obilježava 30 godina postojanja tijekom kojih smo ulaganjem u znanje i opremu bili usmjereni na razvoj stručnih i tehničkih znanja s ciljem realizacije optimalnih projektnih i tehničkih rješenja uvijek vodeći računa o zahtjevima naručitelja. Svjesni da svojim djelovanjem utječemo na okoliš, njegujemo odgovoran odnos u traženju održivih rješenja koja će naraštajima iza nas omogućiti primjeren suživot sa prirodom.
O nama
Logo_30-Godina-transparentni-web-itd
Od samih početaka bili smo svjesni da je znanje u struci najvažnije i da dobar i predani rad za posljedicu mora imati uspjeh. Krenuli smo sa manjim poslovima u projektiranju i nadzoru, a postepeni ali stalni rast iskoristili smo za nova ulaganja u razvoj, opremu, obrazovanje i zapošljavanje te zaokruživanje djelatnosti. Danas Geokon raspolaže vlastitim poslovnim prostorom te opremom za rad koja uključuje vrlo dobru informatičku opremljenost, vlastiti akreditirani laboratorij, opremu za bušenje i in situ ispitivanja. Ipak, naš najveći ponos su svakako svi naši bivši i sadašnji zaposlenici koji su svojim trudom omogućili rast i napredak i iznijeli uspjeh Geokona. Zajedništvo, strpljenje i pozitivna energija su nas držali sve vrijeme ovog zanimljivog i ponekad nepredvidivog putovanja.
Naše usluge

GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA

Izrada programa istraživanja temeljnog tla, provedba terenskih istražnih radova te izrada izvještaja o istraživanju temeljnog tla / geotehničkih elaborata.

PROJEKTIRANJE

Projektiranje i konzalting na područjima geotehnike, hidrotehnike, industrije, infrastrukture, prometa te zaštite prirode i okoliša

NADZOR

Stručni, tehnološki i projektantski nadzor nad građevinskim radovima prometnih i hidrotehničkih građevina te nad specijalističkim geotehničkim radovima na svim vrstama građevina.

TEHNIČKA PROMATRANJA

Ugradnja mjerne opreme, mjerenje, praćenje i interpretacija rezultata tehničkih promatranja građevina tijekom gradnje i uporabe

LABORATORIJ

Ispitivanja uzoraka tla i zemljanih materijala za građevinske konstrukcije u laboratoriju akreditiranom pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA).

Naš tim

Ivan Mihaljević

dipl.ing.građ

Voditelj konzultantskog odjela

SAMOSTALNI KONZULTANT

Ivan Pećina

struč.spec.ing.aedif.

Voditelj istraživačkog odjela

SAMOSTALNI GEOTEHNIČAR

Marko Kaić

dipl.ing.građ.

VODITELJ GRUPE

SAMOSTALNI KONZULTANT

Izdvojene reference
Projektiranje

Cascade – Uređenje ušća Miljašić Jaruge

Korito Miljašić jaruge zbog svoje zapuštenosti i zaraslosti predstavlja značajan rizik za siguran protok vode, odnosno povećava vjerojatnost plavljenja. Vjerojatnost pojave poplave sa umjerenim posljedicama

Projektiranje

Retencija Kalanjevac

Retencija Kalanjevac smještena je u Sisačko-moslavačkoj županiji kod općine Topusko. Namjena retencije je obrana od poplava nizvodnog područja općine Topusko. Najniža kota retencije kod pregradnog

Projektiranje

Uređenje vodnog režima sliva Ođenica

Izrađeni su idejni, glavni i izvedbeni projekti za objekte: Akumulacija Razbojište Akumulacija Ribnjak Uređenje ribnjaka Centralna građevina za ribiče Natjecateljska staza, mostovi i molovi Zgrade

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj