Grget Goran

Goran Grget - dipl.ing.građ

Tel. +385 1 60 50 055 / 202

Mob. +385 98 98 06 139

E-mail. goran.grget@geokon.hr
Upoznat i suglasan s izjavom o privatnosti i sigurnosti

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava