The cart is empty

Bitunjac Igor

Igor Bitunjac mag.ing.aedif.

Tel. +385 1 60 50 055 / 402

E-mail. igor.bitunjac@geokon.hr
Upoznat i suglasan s izjavom o privatnosti i sigurnosti

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava