The cart is empty

Monitoring

Published in Supervision

Geotehnički i tehnološki nadzor izgradnje autoceste - dionice III C1 i III C2a

Na autocesti Zagreb – Split, na dionicama III C1 Jezerane – Žuta Lokva i interregionalni čvor Žuta Lokva, te III C2 Žuta Lokva - Ličko Lešće u sklopu radova nadzora nad izgradnjom izvršen je tehnološki nadzor nad zemljanim radovima i stručni geotehnički nadzor.

 

Na dionici III C1 Jezerane – Žuta Lokva ukupne dužine 20,251 km uz interregionalni čvor Žuta Lokva smješten je i čvor Brinje, tunel Brinje i niz objekata od kojih su najznačajniji vijadukti Mokro Polje, Jezerane, Zeleni Most i Borići. Na dionici III C2 dužine 23,985 km smješten je čvor Otočac, tuneli Brezovica i Plasina te niz objekata od kojih su najznačajniji most Gacka i vijadukti Babića Most, Oreškovići i Vršci. U sklopu geotehničkog nadzora provedeni su radovi nad temeljenjem objekata, zaštitom pokosa usjeka, izvedbom drenažnih konstrukcija, temeljenjem nasipa u slabonosivim materijalima, te istraživanje i sanacija kaverni. U sklopu tehnološkog nadzora vršena je kontrola kvalitete ugradnje materijala u tijelo nasipa, posteljice, tampona, klinova uz objekte i cementne stabilizacije.