The cart is empty

Monitoring

Published in Supervision

Stručni i tehnološki nadzor izgradnje državne ceste Nova Vas - Ponte Portone

Državna cesta D-301  Novigrad – Ponte Portone, dionca od čvora Nova Vas do Ponte Portona u dužini » 11,10 km povezuje Istarski ipsilon sa sustavom prometnica u unutrašnjosti Istre. 

Značajnjiji objekti: vijadukt u st. km 8+268, most u km 9+015.