The cart is empty

Geotehnical investigations

Za potrebe rekonstrukcije željezničke pruge od kolodvora Zaprešić do kolodvora Zabok, provedeni su geotehnički istražni radovi te su izrađeni glavni geotehnički projekti trase, temeljenja mostova i zaštite građevinskih jama za izgradnju pothodnika na kolodvorima.

Tijekom pojave velikih voda u slivu rijeke Save u svibnju 2014. godine došlo je do proboja i odrona nasipa u naselju Račinovci, koje je bilo potrebno hitno sanirati. Provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađena je projektna dokumentacija. Rekonstrukcija nasipa je izvedena u periodu lipanj 2014. do rujan 2015. godine.

Projekt obrane od poplave grada Metkovića na desnoj obali rijeke Neretve obuhvaća izradu sustava nasipa s crpnim stanicama i ustavama te preljevnim građevinama i dovodnim kanalom. U sklopu ovog projekta provedeni su istražni radovi, izrađen je glavni i izvedbeni projekt te izmjena idejnog i glavnog projekta. Tijekom izgradnje provođen je projektantski nadzor.

Tijekom izgradnje HE Lešće 2007., 2008. i 2009. g. proveden je geotehnički i geološki konzalting koji je obuhvatio branu, slapište, strojarnicu, energetski tunel i injekcijsku zavjesu hidroelektrane te most Ribnjak i most Dobra.