The cart is empty

Design

Glavni i izvedbeni geotehnički projekt rekonstrukcije i dogradnje čvora „Ivanja Reka“ obuhvaća:

Za potrebe izgradnje podzemne garaže poslovnog objekta VIPnet na Žitnjaku u Zagrebu, izvedeni su geotehnički istražni radovi te je izrađen projekt zaštite građevinske jame dubine do 12 m. U sklopu izvedbe proveden je stručni nadzor nad radovima zaštite građevinske jame i temeljenja.

Tijekom pojave velikih voda u slivu rijeke Save u svibnju 2014. godine došlo je do proboja i odrona nasipa u naselju Račinovci, koje je bilo potrebno hitno sanirati. Provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađena je projektna dokumentacija. Rekonstrukcija nasipa je izvedena u periodu lipanj 2014. do rujan 2015. godine.

Projekt obrane od poplave grada Metkovića na desnoj obali rijeke Neretve obuhvaća izradu sustava nasipa s crpnim stanicama i ustavama te preljevnim građevinama i dovodnim kanalom. U sklopu ovog projekta provedeni su istražni radovi, izrađen je glavni i izvedbeni projekt te izmjena idejnog i glavnog projekta. Tijekom izgradnje provođen je projektantski nadzor.

Tijekom izgradnje HE Lešće 2007., 2008. i 2009. g. proveden je geotehnički i geološki konzalting koji je obuhvatio branu, slapište, strojarnicu, energetski tunel i injekcijsku zavjesu hidroelektrane te most Ribnjak i most Dobra.

Page 2 of 2