Projektiranje

PROJEKTIRANJE

Projektiranje i konzalting na područjima geotehnike, hidrotehnike, industrije, prometa te zaštite okoliša i prirode jedna je od temeljnih djelatnosti tvrtke Geokon-Zagreb d.d. Tim stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom izrađuje cjelovite projektne dokumentacije na svim razinama (studije, investicijski programi, idejni, glavni i izvedbeni projekti, tender dokumentacija, projektantski nadzor) za slijedeće građevine i zahvate:

 • nasute brane akumulacija i retencija
 • sve vrste nasipa, platoa, lukobrana i dr
 • industrijske, energetske i infrastrukturne građevine,
 • hidrotehničke građevine,
 • zaštite građevinskih jama i geotehnički projekti temeljenja građevina,
 • poboljšanja temeljnog tla zamjenom materijala,
 • sanacije klizišta, zaštita pokosa i dubokih zasjeka geotehničkim konstrukcijama
 • drenažni sustavi
 • kanali i duboki zasjeci,
 • površinski kopovi i odlagališta otpadnih materijala,
 • posebne građevine (granični prijelazi, hale, AB nadstrešnice, skijaški kompleksi i sl.)
 • geotehnički projekti za ceste i željeznice
 • izrada programa sanacija u okolišu
 • revizija projektne dokumentacije iz područja geotehnike
REFERENCE

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava