Toševski Aleksandar

Aleksandar Toševski - dipl.ing.geol.

Tel. +385 1 60 50 055 / 302

Mob. +385 99 387 06 68

E-mail. aleksandar.tosevski@geokon.hr
Upoznat i suglasan s izjavom o privatnosti i sigurnosti

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava